Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, a to prostředníctvím přepravní společnosti PPL

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 154574242/ 0300, vedený u společnosti Fio

- není možné objednávku uhradit v hotovosti nebo platební kartou, eshop tedy nesplňuje formální náležitosti

  pro evidovanou tržbu dle §5 ZoET