• Německo-český, česko-německý - pedagogicko-psychologický slovník
Kromě autorek z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se na výběru hesel podílel také doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. a prof. J. Rekus z Vysoké školy pedagogické v Karlsruhe. Záměrem a cílem slovníku je poskytnout zejména studentům všech studijních oborů na PdF UP základní a nejfrekventovanější terminologii pedagogicko-psychologickou v českém a německém jazyce, se kterou se budou při studiu zahraniční literatury, ve výuce, ale i při písemném a osobním styku se zahraničními kolegy setkávat. Odborných slovníků tohoto druhu je velmi málo, a proto bylo potřebné na tuto situaci reagovat. Slovní zásoba obsahuje pouze takovou terminologii, která je pro komunikaci v oblasti pedagogicko-psychologické nosná a aktuální. Zdroje pro sestavení souboru termínů a pojmů jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Pro zájemce o hlubší rozšíření poznatků v oblasti pedagogické a psychologické terminologie uvádíme také doporučenou literaturu.
Knihy
EAN 9788071820918
ISBN 80-7182-091-1
AUTOR Poláková Jenny, Nelešovská Alena
ROK VYDÁNÍ 2000
POČET STRAN 208
VAZBA Vázaná
MOC 260,- Kč vč. DPH
VYROBILO Technická redakce STUDIO NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC

Německo-český, česko-německý - pedagogicko-psychologický slovník

  • 260Kč

  • Cena bez DPH: 237Kč